നോയ്ഡ ആശുപത്രിയിലെ നഴ്‌സുമാരുടെ ശമ്പളം കൂട്ടും

നോയ്ഡ ഫോര്‍ട്ടിസ് എസ്‌കോര്‍ട്ട് ആശുപത്രിയിലെ നഴ്‌സുമാരുടെ ശമ്പളം വര്‍ധിപ്പിക്കാന്‍ ധാരണയായി. കേരളത്തിലെ ഒന്‍പത് എംപിമാര്‍ അടങ്ങുന്ന സംഘം ആശുപത്രി മാനേജ്‌മെന്റുമായി