യു.എസിലെ ഇന്ത്യന്‍ എംബസില്‍ ബോംബ് ഭീഷണി

അമേരിക്കയിലെ  ഇന്ത്യന്‍ എംബസിയ്ക്ക് ബോംബ് ഭീഷണി.  വിശദമായ പരിശോധന നടത്തിയെങ്കിലും സ്‌ഫോടക വസ്തുക്കള്‍ ഒന്നും കണ്ടെത്താനായില്ല. എംബസിയ്ക്കു ബോംബ് ഭീഷണിയുള്ളതായി