കഞ്ചാവുമായി യുവതി പിടിയിൽ; എട്ടും നാലരയും വയസുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളെ ബന്ധുക്കളെ ഏൽപ്പിച്ചു പോലീസ്

കഞ്ചാവുമായി യുവതി പിടിയിൽ; എട്ടും നാലരയും വയസുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളെ ബന്ധുക്കളെ ഏൽപ്പിച്ചു പോലീസ്

കോടതി പരിസരത്തു നിന്നും യുവതിയെ തട്ടിക്കൊണ്ടു പോകാൻ ശ്രമം

കൊച്ചി:കോടതിയിൽ നിന്നും പുറത്തിറങ്ങിയ യുവതിയെ ബലമായി കാറിൽ കയറ്റിക്കോണ്ടുപോകാനുള്ള ഒരു സംഘം ആളുകളുടെ ശ്രമം പോലീസ് തടഞ്ഞു.മുസ്ലിം മതം സ്വീകരിച്ച്‌