‘അവന് ബോറടിച്ചാല്‍ അതും ഞാന്‍ ആസ്വദിക്കുന്നു’; നൈക്കിക്കൊപ്പമുള്ള ചിത്രം പങ്ക് വെച്ച് കീർത്തി സുരേഷ്

വീടിന്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ സജ്ജമാക്കിയിരിക്കുന്ന ജിമ്മിലാണ് താരം വര്‍ക്കൌട്ടുകള്‍ക്കായി സമയം മാറ്റിവെക്കുന്നത്.