കൊറോണയിൽ നിന്ന് കരകയറും മുൻപേ ചൈനയിൽ വീണ്ടും ഭീഷണി ഉയർത്തി ഹാന്റാ വൈറസ്; ലക്ഷണങ്ങൾ ഇവയാണ്!

കൊറോണ വൈറസിനു പിന്നാലെ അടുത്ത വൈറസ് ഭീഷണിയിലമരുകയാണ് ചൈനയും ഒപ്പം ലോകരാഷ്ട്രങ്ങളും. ഹാന്റ എന്ന പുതിയ വൈറസ്