മുന്‍ മന്ത്രി മുല്ലക്കര രത്‌നാകരന്‍ രചിച്ച ‘മഹാഭാരതത്തിലൂടെ’ ഇന്നു പ്രകാശനം ചെയ്യും

തിരുവനന്തപുരം: മുന്‍ മന്ത്രിയും എംഎല്‍എയുമായ മുല്ലക്കര രത്‌നാകരന്‍ രചിച്ച മഹാഭാരതത്തിലൂടെ എന്ന പുസ്തകം ഇന്ന് പ്രകാശനം ചെയ്യും.നേരത്തെ മഹാഭാരതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട്