നെറ്റ്‌വര്‍ക്ക് തകരാര്‍ പരിഹരിച്ചു; കേരളത്തില്‍ തടസപ്പെട്ട റേഷന്‍ വിതരണം പുനഃസ്ഥാപിച്ചു

ഇന്ന് വൈകുന്നേരം അഞ്ചു മുതല്‍ ആറേകാല്‍ വരെയാണ് സംസ്ഥാനത്തെ റേഷന്‍ കടകളിലെ ഇ- പോസ് യന്ത്രങ്ങളില്‍ നെറ്റ് വര്‍ക്ക് ലഭിക്കാതെ