നേപ്പാളിൽ വിമാനത്തിനു തീ പിടിച്ച് 19 മരണം

കാഠ്മണ്ഡു:നേപ്പാളിൽ വിമാനം തീ പിടിച്ച് തകർന്ന് 19 പേർ മരിച്ചു.തലസ്ഥാനമായ കാഠ്മണ്ഡുവിലായിരുന്നു അപകടം. മരിച്ചവരില് 16 പേർ വിനോദസഞ്ചാരികളും. മൂന്നു