നേപ്പാള്‍ ദുരിതാശ്വസപ്രവര്‍ത്തനങ്ങളില്‍ ഇന്ത്യക്കു യുഎന്നിന്റെ അഭിനന്ദനം

നേപ്പാളിനെ തകര്‍ത്തു തരിപ്പണമക്കിയ ഭൂകമ്പത്തെ തുടര്‍ന്ന് അതിനിരയായവര്‍രെ സഹായിക്കാന്‍ ഇന്ത്യ നടത്തിയ രക്ഷാപ്രവര്‍ത്തനം മാതൃകാപരമാണെന്നു യുഎന്‍ പ്രശംസ. ഭൂകമ്പമുണ്ടായി നിമിഷങ്ങള്‍ക്കകം