രാജ്യത്തിന്റെ സാമ്പത്തികാവസ്ഥയെ നെഗറ്റിവ് വർച്ചയിലേക്ക് സർക്കാർ വലിച്ചിട്ടതോർത്ത് ആര്‍എസ്എസ് ലജ്ജിക്കണം: പി ചിദംബരം

ഈ കാര്യങ്ങൾ സര്‍ക്കാരിന്‍റെ ശ്രദ്ധയില്‍പ്പെടുത്തണമെന്ന് റിസർവ് ബാങ്ക് ഗവണര്‍ ശക്തികാന്ത ദാസിനോട് ചിദംബരം അവശ്യപ്പെട്ടു.