ശിശുമരണ നിരക്ക്; രാജ്യം 2030ൽ ലക്ഷ്യമിട്ടത് കേരളം ഇപ്പോൾത്തന്നെ നേടിയെടുത്തു

ആരോഗ്യ റാങ്കിങ്ങില്‍ വീണ്ടും ഒന്നാമതെത്തിയത് സംസ്ഥാനം നടത്തുന്ന വലിയ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ക്കുള്ള അംഗീകാരമാണെന്ന് മന്ത്രി കെ.കെ. ശൈലജ പറഞ്ഞു...