അഭ്യൂഹപ്രചാരണത്തിനു പിന്നിൽ പാകിസ്താനെന്ന് കേന്ദ്രസർക്കാർ

ദക്ഷിണേന്ത്യയിലെ വിവിധ നഗരങ്ങളിൽ നിന്നും വടക്കുകിഴക്കൻ സംസ്ഥാനക്കാരുടെ കൂട്ടപ്പലായനത്തിനു കാരണമായ അഭ്യൂഹപ്രചരണത്തിന്റെ ഉറവിടം പാകിസ്താൻ ആണെന്ന് കേന്ദ്രസർക്കാർ. വ്യാജ എസ്