ടോവിനോ, നവ്യ, മമ്ത, പേർളി; മോൻസൻ മാവുങ്കലിന് മലയാള സിനിമാ താരങ്ങളുമായി അടുത്ത ബന്ധം

മൈസൂരിലെ ടിപ്പു സുൽത്താന്റെ സിംഹാസനം, മോശയുടെ അംശ വടി തുടങ്ങിയ നിരവധി പുരാവസ്തു തന്റെ പക്കലുണ്ടെന്നായിരുന്നു മോൻസന്റെ അവകാശ വാദം.