അത്യാവശ്യ കാര്യത്തിനല്ലാതെ ആരും പുറത്തിറങ്ങരുതെന്ന് നാവായിക്കുളം കുടവൂർ നിവാസികളോട് അധികൃതർ: പക്ഷേ കാരണം കോവിഡ് അല്ല

രാത്രിയിൽ അത്യാവശ്യ കാര്യങ്ങൾക്കല്ലാതെ ആരും പുറത്തിറങ്ങരുതെന്നും പുലർച്ചെ റബർ ടാപ്പിംഗിനും പത്രവിതരണത്തിനും പോകുന്നവർ ഇരുട്ട് മാറിയശേഷം മാത്രമേ പുറത്തിറങ്ങാവൂ എന്നും

കുഞ്ഞ് ജനിച്ചിട്ട് 40 ദിവസം, പോക്കറ്റിലുള്ളത് 30 രൂപ: സക്കീർ പാമ്പുപിടിക്കാൻ പോയത് കഷ്ടപ്പാടിനിടയിൽ

വീട്ടില്‍ക്കണ്ട മൂര്‍ഖനെ പിടിക്കാന്‍ വരുമോയെന്നറിയാനാണ് സക്കീറിനെ വിളിച്ചത്. സുഹൃത്തുക്കള്‍ അവനോട് പോകരുതെന്നു പറഞ്ഞു...