അട്ടപ്പാടി മാവോയിസ്റ്റ് വേട്ട ; സര്‍ക്കാരിനോട് റിപ്പോര്‍ട്ട് തേടി ദേശീയ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷന്‍

അട്ടപ്പാടിയില്‍ മാവോയിസ്റ്റ് വേട്ടയില്‍ സര്‍ക്കാരിനോട് റിപ്പോര്‍ട്ട് തേടി ദേശീയ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷന്‍.