കര്‍ണ്ണാടകയിലെ ചേരിപ്രദേശത്ത് താമസിച്ച് കഷ്ടപ്പാടിനോട് പടവെട്ടി ജയിച്ച നസ്രീം മകന്ദര്‍ എന്ന 14 കാരിക്ക് ദേശിയതല ബാസ്‌ക്കറ്റ്‌ബോളില്‍ സ്വര്‍ണ്ണമെഡല്‍

നസ്രീം മകന്ദര്‍ എന്ന 14 കാരി താമസിക്കുന്ന കര്‍ണ്ണാകയിലെ വിജയപുരിയിലെ ചേരിപ്രദേശത്തുള്ളവരെല്ലാം വളരെ ചെറുപ്പത്തിലേ ജോലിക്ക് പോകുന്നവരാണ്. കാരണം ദാരിരദ്യത്തിനിടയില്‍