സര്‍ക്കാരില്‍ ചേരാന്‍ നഷീദിന് ക്ഷണം

മാലി ദേശീയ സര്‍ക്കാരില്‍ ചേരാന്‍ പുറത്താക്കപ്പെട്ട പ്രസിഡന്റ് നഷീദിന്റെ പാര്‍ട്ടിക്ക് നാലുദിവസത്തെ സമയം അനുവദിച്ചതായി പ്രസിഡന്റ് വഹീദ് അറിയിച്ചു. എന്നാല്‍