കേരളത്തില്‍ മോഡിയുടെ പേരിലുള്ള ചായക്കടകള്‍ വരുന്നു

കേരളത്തില്‍ മോഡിയുടെ പേരിലുള്ള ചായക്കടകള്‍ വരുന്നു. കോട്ടയം കേന്ദ്രമായുള്ള ആള്‍ കേരള നരേന്ദ്ര മോഡി ഫാന്‍സ്‌ അസോസിയേഷനാണ്‌ സംസ്‌ഥാനത്ത്‌ ‘നമോ