ഗുരുതരാവസ്ഥയില്‍ ആശുപത്രിയിൽ തുടരുന്ന നടൻ നകുല്‍ തമ്പിക്കായി സഹായം അഭ്യര്‍ഥിച്ച് താരങ്ങളും സുഹൃത്തുക്കളും

കാറപകടത്തില്‍ പരുക്കേറ്റ് ചികിത്സയില്‍ കഴിയുന്ന യുവനടൻ നകുല്‍ തമ്പിയുടെ ആരോഗ്യാസ്ഥിതി ഗുരുതരമായി തുടരുന്നു. ചികിത്സയ്ക്കായി ഭീമമായ തുക