സുററ്റിലെ കോണ്‍ഗ്രസ് സ്ഥാനാര്‍ത്ഥി തെരഞ്ഞെടുപ്പു ചട്ടലംഘനത്തിന് അറസ്റ്റില്‍

സൂററ്റിലെ കോണ്‍ഗ്രസ് സ്ഥാനാര്‍ഥി നൈഷാദ് ദേശായിയെ തെരഞ്ഞെടുപ്പു ചട്ടം ലംഘിച്ചെന്ന പരാതിയെ തുടര്‍ന്ന് പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. തെരഞ്ഞെടുപ്പു സംബന്ധിച്ച