നായര്‍- ഈഴവ ഐക്യത്തിന് അധികം ആയുസ്സില്ല: സംവരണസമുദായ മുന്നണി

ജി. സുകുമാന്‍ നായരും വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശനും ചേര്‍ന്നുണ്ടാക്കിയ നായര്‍- ഈഴവ ഐക്യത്തിന് അധികം ആയുസ്സില്ലെന്ന് സംവരണസമുദായ മുന്നണി നേതാക്കള്‍. ഇവരുടെ