മൈസൂര്‍ രാജാവ് വോഡയാര്‍ അന്തരിച്ചു

മൈസൂര്‍ രാജകുടുംബത്തിലെ അവസാന കണ്ണിയായ ശ്രീകണ്ഠദത്ത നരസിംഹരാജ വോഡയാര്‍ (60) അന്തരിച്ചു. ഹൃദയാഘാതത്തെത്തുടര്‍ന്ന് സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിലായിരുന്നു അന്ത്യം. ഇതിനു മുമ്പ്