എത്യോപ്യന്‍ പ്രധാനമന്ത്രി അന്തരിച്ചു

എത്യോപിയയുടെ ഏകാധിപത്യ ഭരണാധികാരിയായ പ്രധാനമന്ത്രി മെലെസ് സെനാവി(57) തിങ്കളാഴ്ച രാത്രി അന്തരിച്ചു. ഡെപ്യൂട്ടി പ്രധാനമന്ത്രി ഹെയിലി മറിയം ദസാലന്‍ ആക്ടിംഗ്