മുത്തലാഖ് നിരോധന ബില്‍; കോൺഗ്രസ് വിശ്വാസവുമായി കൂട്ടിക്കുഴച്ച് രാഷ്ട്രീയം കളിക്കരുത്: നരേന്ദ്ര മോദി

കോണ്‍ഗ്രസ് അടിയന്തരാവസ്ഥ പ്രഖ്യാപിച്ച് രാജ്യത്തെ തടവറയാക്കി. ഒരിക്കലും ആ കളങ്കം കോൺഗ്രസിന് മായ്ക്കാനാക്കില്ല.