കോണ്‍ഗ്രസ് നല്‍കിയ പണത്തിന്റെ കണക്ക് ലീഗ് മറച്ചുവച്ചതായി ആരോപണം

ഇക്കഴിഞ്ഞ നിയമസഭാതെരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ കോണ്‍ഗസ് നേതൃത്വം നല്‍കിയ പണം സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങള്‍ മറച്ചുവച്ചു മുസ്‌ലിംലീഗ് കേന്ദ്ര തെരഞ്ഞെടുപ്പു കമ്മീഷനു ചെലവു സംബന്ധിച്ച