മുസ്‌ലിം പെണ്‍കുട്ടികളുടെ വിവാഹ പ്രായം; പുതിയ സര്‍ക്കുലര്‍ പുറത്തിറക്കി

മുസ്‌ലിം പെണ്‍കുട്ടികളുടെ വിവാഹ പ്രായം 18 ആക്കി നിശ്ചയിച്ച് സര്‍ക്കാര്‍ പുതിയ സര്‍ക്കുലര്‍ പുറത്തിറക്കി. തദ്ദേശസ്വയംഭരണ വകുപ്പാണ് സര്‍ക്കുലര്‍ പുറത്തിറക്കിയത്.