ഹൈദരാബാദില്‍ മുസ്ലീം ഡെലിവറിബോയില്‍ നിന്ന് ഓര്‍ഡര്‍ ചെയ്ത ആഹാരം വാങ്ങാന്‍ വിസമ്മതിച്ച് ഉപഭോക്താവ്

ഭക്ഷണം കൊണ്ടുവരാന്‍ ഹിന്ദു ഡെലിവറിബോയ് വേണമെന്ന് ഉപഭോക്താവ് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. എന്നാല്‍ ഭക്ഷണം വിതരണം ചെയ്യാനെത്തിയത് മുസ്ലീം ബോയ് ആയിരുന്നു.ഇതേ