പാർട്ടിയെ ചതിച്ചാൽ ദ്രോഹിക്കും: മുസ്ലീം ലീഗ് വിട്ട് സിപിഎമ്മിൽ എത്തിയവർക്ക് സ്വീകരണം നൽകി പികെ ശശി

പാര്‍ട്ടിയെ വിശ്വസിച്ച് കൂടെ വന്നാല്‍ പൂര്‍ണസഹകരണം കിട്ടും. ആവശ്യമായ സഹായവും സുരക്ഷിതത്വവും നല്‍കും. പാര്‍ട്ടിയെ വിശ്വസിച്ച് വന്നാല്‍ സഹായിക്കും ചതിച്ചാല്‍