മ്യൂസിയം കാണാനെത്തുന്നവര്‍ക്ക് മ്യൂസിയം പോലീസിന്റെ ഓണ സമ്മാനം

തലസ്ഥാനത്ത് മ്യൂസിയം കാണാനെത്തുന്നവര്‍ക്ക് ‘നോ പാര്‍ക്കിംഗ് പെറ്റി’ എന്ന ഓണസമ്മാനവുമായി മ്യൂസിയം പോലീസ് രംഗത്ത്. മ്യൂസിയം കിഴക്കേ ഗേറ്റില്‍ ഇ-ടോയ്‌ലെറ്റിന്