എം.ആര്‍. മുരളി പോയാലും തങ്ങളെ ബാധിക്കില്ലെന്ന് ആര്‍എംപി

എം.ആര്‍ മുരളി സിപിഎമ്മിലോ സിപിഐയിലോ ചേരുന്നതു റവലൂഷണറി മാര്‍ക്‌സിസ്റ്റ് പാര്‍ട്ടിയെ ബാധിക്കുന്ന വിഷയമല്ലെന്ന് ഇടതുപക്ഷ ഏകോപന സമിതി സംസ്ഥാന ജനറല്‍