പെട്ടിമുടിയിൽ കാണാതായവരെ തിരഞ്ഞ് കേരളാ പോലീസിനൊപ്പം, ലില്ലിയും ഡോണയും

ബെല്‍ജിയം മെലിനോയിസ് വിഭാഗത്തില്‍പ്പെട്ട പത്തു മാസം മാത്രം പ്രായമുളള പൊലീസ് നായയാണ് ലില്ലി. രാജമലയിലെ പെട്ടിമുടിയിൽ ഉണ്ടായ ഉരുൾപ്പൊട്ടലിൽ മണ്ണിനടിയില്‍

മറക്കാനാവില്ല കേരളത്തിന് 99ലെ വെള്ളപ്പൊക്കമെന്ന ആ മഹാദുരന്തത്തെ

മറക്കാനാവില്ല കേരളത്തിന് ആ പ്രളയത്തെ. ദൈവത്തിന്റെ സ്വന്തം നാടിനെ ഇളക്കിമറിച്ച ’99 ലെ വെള്ളപ്പൊക്കം’ ഇങ്ങനെയൊരു വെള്ളപൊക്കമൊ പ്രളയമൊ കേരളം