മൂന്നാറിലെ സി പി എമ്മിന്റെ ഭൂമികയ്യേറ്റങ്ങൾ ഒഴിപ്പിക്കാൻ റവന്യൂ മന്ത്രിയെ വെല്ലുവിളിച്ച് ചെന്നിത്തല

മൂന്നാറിലെ സി പി എം കയ്യേറ്റങ്ങൾ ഒഴിപ്പിക്കാൻ റവന്യൂ മന്ത്രിയെ വെല്ലുവിളിച്ച് പ്രതിപക്ഷനേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല. മൂന്നാറിലെ സിപിഎം കയ്യേറ്റങ്ങൾ ഒഴിപ്പിക്കാൻ