‘നമ്മൾ കഴുതകൾ’; ബാബരി വിധിയിൽ പ്രതിഷേധ മുൻപേജുമായി ടെലിഗ്രാഫടക്കമുള്ള പ്രമുഖപത്രങ്ങൾ

കണ്‍മുന്നില്‍ കണ്ട ഒരു സംഭവത്തിന് തെളിവില്ലെന്ന് പറയുന്ന ജുഡീഷ്യറിയെ വിമർശിച്ചുകൊണ്ടാണ് പല പത്രങ്ങളും