മുംബൈ മെട്രോ മേൽ‌പ്പാലം തകർന്ന് ഒരു മരണം

മുംബൈ:അന്ധേരിക്ക് സമീപം നിർമ്മാണത്തിലിരുന്ന മെട്രോ പാതയിലെ പാലം തകർന്ന് വീണ് ഒരു തൊഴിലാളി മരിക്കുകയും ഏഴ് പേർക്ക് പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്തു.ഇതിൽ