ഭൂരിപക്ഷം ലഭിച്ചാല്‍ മുലായം തന്നെ മുഖ്യമന്ത്രിയെന്ന് അഖിലേഷ് യാദവ്

ഉത്തര്‍പ്രദേശില്‍ പാര്‍ട്ടിക്ക് ഭൂരിപക്ഷം ലഭിച്ചാല്‍ മുലായം സിംഗ് യാദവ് തന്നെയാകും മുഖ്യമന്ത്രിയെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകനും സമാജ് വാദി പാര്‍ട്ടി സംസ്ഥാന