ശശി തരൂരിന് വേണ്ടി പ്രണയകാര്യ വകുപ്പ് രൂപീകരിക്കണമെന്ന് ബിജെപി

ശശി തരൂരിന് വേണ്ടി പ്രണയകാര്യ വകുപ്പ് രൂപീകരിക്കണമെന്ന് ബിജെപി. തരൂരിനെപ്പോലുള്ള ആഗോള പ്രണയാചാര്യന് ഈ വകുപ്പാണ് യോജിച്ചതെന്നും ബിജെപി വക്താവ്