പാട്ടത്തിനെടുത്ത ഭൂമിയിലല്ല രാജ്യത്തെ മുസ്ലീങ്ങള്‍ ജീവിക്കുന്നതെന്ന് മുഹ്‌സിന കിദ്വായ്

ഇന്ത്യാ മഹാരാജ്യത്ത് മുസ്ലീങ്ങള്‍ ജീവിക്കുന്നത് പാട്ടത്തിനെടുത്ത ഭൂമിയിലല്ലെന്ന് മുതിര്‍ന്ന കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാവ് മുഹ്‌സിന കിദ്വായ്. ഈ രാജ്യത്ത് എല്ലാ മതങ്ങള്‍ക്കും