മാലദ്വീപ്: വഹീദിന്റെ രാജി ആവശ്യപ്പെട്ടു മുഹമ്മദ് നഷീദ്

മാലദ്വീപ് പ്രസിഡന്റുതെരഞ്ഞെടുപ്പു നീട്ടിവച്ചതില്‍ രോഷാകുലനായ മുന്‍ പ്രസിഡന്റ് മുഹമ്മദ് നഷീദ് മാലദ്വീപ് പ്രസിഡന്റ് വഹീദിന്റെ രാജി ആവശ്യപ്പെട്ടു. സ്പീക്കറുടെ നേതൃത്വത്തില്‍

മാലദ്വീപ്: മുന്‍ പ്രസിഡന്റ് പോരാട്ടത്തിന്

സ്ഥാനഭ്രഷ്ടനാക്കപ്പെട്ട മാലദ്വീപ് പ്രസിഡന്റ് മുഹമ്മദ് നഷീദ് ചെറുത്തുനില്പിന്. ഇന്നലെ വീട്ടുതടങ്കലില്‍നിന്നു മോചിതനായ നഷീദ്, പുതിയ ഭരണകൂടവുമായി സഹകരിക്കില്ലെന്നു പ്രഖ്യാപിച്ചു. നഷീദിനു