പൗരത്വം തരാമെടാ പാകിസ്താനി, നീ ഇറങ്ങി വാ: മുസ്ലീമായതിൻ്റെ പേരിൽ രാജ്യം കാക്കുന്ന ജവാൻ്റെ വീടും ചുട്ടെരിച്ച് അക്രമികൾ

പാരാമിലിട്ടറി സംഘവും സഹായത്തിനെത്തിയെങ്കിലും വീട് നിന്നിരുന്ന സ്ഥലത്ത് ഇപ്പോള്‍ കെട്ടിടത്തിന്റെ കരിഞ്ഞ അവശിഷ്ടം മാത്രമേയുള്ളൂവെന്ന് മുഹമ്മദ് അനീസ് പറഞ്ഞു....