മലേഷ്യയില്‍നടന്ന എഷ്യന്‍ സ്‌കൂള്‍ മീറ്റില്‍ 800, 1500 ഇനങ്ങളില്‍ അന്തര്‍ദേശിയ റിക്കോര്‍ഡിട്ട് ഇന്ത്യയുടെ അഭിമാനമുയര്‍ത്തിയ മലയാള പ്രതിഭ മുഹമ്മദ് അഫ്‌സല്‍ ഇനി ഇന്ത്യന്‍ വ്യോമസേനയുടെ കരുത്ത്

മലേഷ്യയില്‍നടന്ന എഷ്യന്‍ സ്‌കൂള്‍ മീറ്റില്‍ 800, 1500 ഇനങ്ങളില്‍ അന്തര്‍ദേശിയ റിക്കോര്‍ഡിട്ട് ഇന്ത്യയുടെ അഭിമാനമുയര്‍ത്തിയ മലയാള പ്രതിഭ മുഹമ്മദ് അഫ്‌സല്‍