ഗദ്ദാഫി വിരുദ്ധന്‍ ലിബിയന്‍ അസംബ്ലി പ്രസിഡന്റ്

ലിബിയന്‍ അസംബ്‌ളിയുടെ പ്രസിഡന്റായി ഗദ്ദാഫി വിരുദ്ധനായ മുഹമ്മദ് മഗരിഫിനെ തെരഞ്ഞെടുത്തു. 200 അംഗ അസംബ്‌ളിക്ക് കഴിഞ്ഞദിവസം ഇടക്കാല ഭരണകൂടം അധികാരം