ബ്രിട്ടീഷ് പൗരത്വം സ്വീകരിച്ച് ഐപിഎല്ലില്‍ കളിക്കാന്‍ പാക് താരം മുഹമ്മദ് ആമിര്‍

തീർച്ചയായുംആറോ ഏഴോ വര്‍ഷങ്ങള്‍ കൂടി ഞാന്‍ ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കും. അതുകൊണ്ടുതന്നെ എങ്ങനെ കാര്യങ്ങള്‍ മുന്നോട്ടുപോകുമെന്ന് നോക്കാം.