ഒരു തവണ വന്നിട്ടുള്ളവരാരും മറക്കില്ല മുഹമ്മയിലെ ഈ ‘വൈദ്യര് കട’യെ

വൈദ്യര് കട; കുട്ടനാടിന്റെ വശ്യസൗന്ദര്യം ആസ്വദിച്ച് മുഹമ്മയിലൂടെ പോയിട്ടുള്ളവര്‍ എത്തുന്നവര്‍ ഒരിക്കലും മറക്കാത്ത പേരാണ് വൈദ്യരുകടയെന്നുള്ളത്. മലയാളിയുടെ രുചിപ്പെരുമ തൊട്ടുണര്‍ത്തുന്ന

നാട്ടുകാര്‍ രംഗത്തിറങ്ങി; ചൈനയില്‍ നടക്കുന്ന ഏഷ്യന്‍ പവര്‍ലിഫ്റ്റിങ് ചാംപ്യന്‍ഷിപ്പില്‍ പങ്കെടുക്കാന്‍ എസ്.പി. ശ്രീക്കുട്ടിയും സി. അശ്വതിയും യാത്രതിരിക്കുന്നു

കുട്ടികളുടെ കണ്ണുനീരും തോമസ് ഐസക് എം്എല്‍.എയുടെ അഭല്‍ര്‍ത്ഥനയും ആലപ്പുഴയിലെ മുഹമ്മ നിവാസികള്‍ തള്ളിയില്ല. ചൈനയില്‍ നടക്കുന്ന ഏഷ്യന്‍ പവര്‍ലിഫ്റ്റിങ് ചാംപ്യന്‍ഷിപ്പില്‍