ഇക്കഴിഞ്ഞ റംസാന്‍ മാസത്തില്‍ ഹറം സന്ദര്‍ശിച്ചത് 2.6 കോടി ഉംറ തീര്‍ത്ഥാടകര്‍

ഇക്കഴിഞ്ഞ റംസാന്‍ മാസത്തില്‍ ഹറം സന്ദര്‍ശിച്ചത് 2.6 കോടി ഉംറ തീര്‍ത്ഥാടകര്‍. കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷത്തെ അപേക്ഷിച്ച് സന്ദര്‍ശകരുടെ കാര്യത്തില്‍ 4.6