സി.പി.എമ്മില്‍ പുതിയ ഗ്രൂപ്പ്‌ : എം.ആര്‍. മുരളി

മുണ്ടൂരിലെ സംഭവവികാസങ്ങള്‍ സി.പി.എമ്മില്‍ പുതിയ ചില ഗ്രൂപ്പ്‌ സമവാക്യങ്ങള്‍ രൂപപ്പെടുന്നുവെന്നതാണെന്ന്‌ ജനകീയ വികസന സമിതി ചെയര്‍മാനും ഷൊര്‍ണൂര്‍ നഗരസഭ അധ്യക്ഷനുമായ