തുടര്‍ച്ചയായി 5500 വര്‍ഷമായി കത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അഗ്നികുണ്ഡം

5500 വര്‍ഷമായി തുടര്‍ച്ചയായി കത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു അഗ്നികുണ്ഡം ഈ ലോകത്തുണ്ട്. ഓസ്‌ട്രേലിയയിലെ മൗണ്ട് വിന്‍ജിനാണത്. 5500 വര്‍ഷമാണ് ഇവിടുത്തെ കല്‍ക്കാരിപാളി