മക്കളെ ക്രൂരമായി കൊലപ്പെടുത്തിയ ശേഷം യുവതി ആത്മഹത്യ ചെയ്തു

ആറു വയസ്സുകാരിയായ മകളെ വാഷിങ്‌മെഷീനിലും പതിനൊന്നു മാസം പ്രായമുള്ള മകനെ ബക്കറ്റിലെ വെള്ളത്തിലും മുക്കിക്കൊന്ന ശേഷം യുവതി ആത്മഹത്യ ചെയ്തു.