മദര്‍ ആശുപത്രി:നഴ്‌സുമാരെ അറസ്‌റ്റു ചെയ്തു നീക്കി

മദര്‍ ആശുപത്രിക്കു മുന്നില്‍ ഉപരോധ സമരം നടത്തിവന്ന നഴ്‌സുമാരെ പോലീസ്  അറസ്‌റ്റു ചെയ്‌തു നീക്കി. ആശുപത്രിയിലേക്ക്‌ രോഗികളെ കടത്തിവിടാതെ വഴി