അമ്മയും മകനും കിണറ്റിൽ ചാടി മരിച്ചു

പാലക്കാട്:പുത്തൂരിലെ പാടത്തിനു സമീപമുള്ള ഉപയോഗ്യ ശൂന്യമായിക്കിടക്കുന്ന കിണറ്റിൽ ചാടിയ അമ്മയും മകനും മരിച്ചു.മുരുകണി സൂര്യ നിവാസിൽ ഗണേശന്റെ ഭാര്യ ബിന്ദു(28),മകൻ