അതിർത്തി വീണ്ടും പുകയുന്നു: ഇന്ത്യയുമായി കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്കു സമയം ചോദിച്ച് ചെെന

ഇന്ത്യയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നും അനുകൂല പ്രതികരണം ഉണ്ടായാല്‍ പ്രതിരോധ മന്ത്രി രാജ്‌നാഥ് സിങ് ചൈനീസ് പ്രതിരോധ മന്ത്രി വാംഗ് യിയുമായി